POLÍTICA DE PRIVADESA

AUTOMATIC MEDIA, SL garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporats a un fitxer responsabilitat d’AUTOMATIC MEDIA, SL i seran utilitzats per a les següents finalitats; contestar les sol·licituds realitzades per part seva, per a enviar-los informació de la nostra empresa i serveis sol·licitats o oferts per qualsevol mitjà de comunicació.

Per donar compliment a les sol·licituds, l’interessat autoritza a AUTOMATIC MEDIA, SL a cedir les seves dades a les empreses associades o col·laboradores amb les quals existeixen contractes de prestació de serveis relacionats amb l’activitat, com estipula la normativa vigent en els articles 10, 11 i 12 del RGPD, amb la finalitat de prestar un adequat servei sobre la base de les peticions realitzades per vostè. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció i tractament dels mateixos per a les finalitats expressades. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfeta la finalitat per a la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a AUTOMATIC MEDIA, SL amb domicili a AV. DE CORNELLÀ, 142. 8è, 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT, BARCELONA, o a l’adreça de correu electrònic hola@automaticmedia.tv incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a exercitar els seus drets, que són els següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a AUTOMATIC MEDIA, SL si aquesta empresa està tractant les seves dades.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per AUTOMATIC MEDIA, SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: AUTOMATIC MEDIA, SL deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, AUTOMATIC MEDIA, SL li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilidad de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què AUTOMATIC MEDIA, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

Desplaça cap amunt